Seoses energiasäästunädalaga, ilmus Postimehes erileht, millest võib lugeda erinevaid lahendusi, kuidas säästa energiat. Lisan siia lühikese väljavõtte artiklist, kus räägitakse Mindreks Grupp poolt renoveeritud Simuna kooli katlamajast.

Simuna võttis kasutusele pelletid.

Simuna koolis tuleb soojus saepurugraanulite ehk pelletite põletamisest. Ligi 100 lapsega Simunas on kasutusel kolm õppehoonet, mida varem köeti kas tahkeküttel töötava katlaga või täielikult elektriga. See muutis kooli küttekulud suureks, mistõttu Väike-Maarja vald otsustas investeerida kooli küttesüsteemi rajamisele ning vana katlamaja rekonstrueerimisele. Töödega suurendati katlamaja küttevõimsust 100kW-lt 280kW-le ning ümberehituse tulemusena köetakse nüüd pelletiga kõiki kolme Simuna kooli õppehoonet. Lahendus väldib ligi 225 tonni CO2 heitekoguse aastast õhkupaiskumist ning aitab küttekuludest hinnanguliselt kokku hoida 30 eurot aastas ühe toodetava MWh pealt.

 

Samuti on lehes juttu Jõgeval asuvast Karikakar lasteaiast, kus meie koostööpartner Soojapood  paigaldas õppehoone katusele päikesepaneelid, mis aitavad talletatud soojusenergiaga kütta lasteaia tarbevett. Kaugküttega kombineeritult aitab päikeseküttesüsteem alandada lasteaial kulutusi ligi 74MWh-le energiavajadusele aastas.

Lugege lisaks palju huvitavat Energiassäästunädala erilehest.


 

11.-17. novembril 2013 toimub juba viiendat korda energiasäästunädal,  mille eesmärk on panna inimesi mõtlema energia tarbimise ning selle vähendamise peale. Ühte nädalasse on koondatud mitmeid tegevusi ja üritusi, et anda sellele teemale suurem kuuldavus ja nähtavus. Energiasäästunädala korraldajad on Tartu Regiooni Energiaagentuur, KredEx, Eesti Energia, Eesti Korteriühistute Liit, Säästva Eesti Instituut, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Swedbank, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tartu Teaduspark.

Energiasäästunädalal 2013 käsitletakse peamiste teemadena hoonete energiatõhusust, taastuvenergeetikat ja transporti, kuid nädalal saavad kajastust ka teised energiasäästuvaldkonnaga seotud teemad.

 

Allikas: Trea 

Lisainfo: Energiatark